Porjecte: Ontinyent 2011-2015

Davant la difícil situació socioeconòmica, el BLOC aposta per liderar un nou projecte polític, il·lusionador, de confiança i de futur. Entenem necessari renovar el projecte col·lectiu de CIUTAT.

El nostre projecte no vol repetir velles propostes que fa mes d’una dècada tots els partits repetim als nostres programes electorals: Pont de Sant Vicent, Ronda Nord, Disseminat, Hospital, Rotonda avinguda,….; entenem que no és hora de propostes aïllades i repetides, el que Ontinyent necessita es la definició i concreció d’un projecte de CIUTAT amb una visió global, ambiciós i que siga garantía del seu FUTUR.

És per això que el BLOC enceta aquest treball de reflexió compartida i concreció, que hem anomenat Projecte Ontinyent 2011-2015, que pretén concretar un PROJECTE DE CIUTAT amb la participació d’entitats, organitzacions i persones individuals que vulguen aportar les seus idees i propostes; projecte de CIUTAT que serà en gran part la nostra proposta per al 2011.

Projecte Ontinyent 2011-2015 naix amb el convenciment de que Ontinyent té FUTUR, però que caldrà l’esforç de tots i possar per davant l’interés general si volem garantir-lo.

Durant el mes de Març presentarem el primer esborrany d’aquest projecte, així com la ferramenta de comunicació per tal de poder participar en el desenvolupament del mateix; presentació que coincidirà amb la inauguració de la nova Seu Comarcal del BLOC al carrer Maians d’Ontinyent.

Recolzem la tasca del nostre regidor, Pepe Pla, a Ontinyent

La situació  sociopolítica a Ontinyent es difícil, per un costat la crisi ens està  afectant de forma molt important i especialment en la destrucció  de llocs de treball, per altre, el govern municipal ha estat incapaç  d’afrontar aquesta situació i liderar polítiques de promoció d’activitat i el que és mes greu, ha estat incapaç d’escoltar propostes que tant el BLOC com altres grups i organitzacions han possat damunt la taula. Sense comptar amb les voltes que han fet seues les nostres propostes del passat, denegades al seu moment per portar l’etiqueta del BLOC i tanmateix reconvertides amb la seua marca actualment, confirmant el seu valor per Ontinyent.

La gestió  que el govern municipal realitza de la participació  ciutadana, de la gestió informativa i de la relació amb la societat civil; és realment preocupant per la degradació democràtica que dia a dia estem veient. El cas del Consell de la Joventut no es una excepció, més be una constant.

La decepció  es el sentiment generalitzat que el govern municipal del Partit Popular provoca a la ciutadania, fins i tot entre els seus votants.

Davant aquesta situació  entenem la nostra obligació continuar amb el treball seriós que estem realitzant, anant als Plens, aportar propostes, recolzar propostes i dir NO quant cal dir NO. (El nostre No a les inversions a realitzar al segon “pla E” són un bon exemple).

Altres opten per votar que SI a gairebé tot, accepten delegacions del govern municipal, no participen a les mobilitzacions que col·lectius de joves i aturats convoquen i aposten per NO anar al PLE auto proclamant-se portaveus del malestar generalitzat. Eixa no és l’ alternativa que Ontinyent necessita.

Moció per portar a Ontinyent l’exposició Fragments d’un Any censurada per la Diputació de València

José  A. Pla Ros, regidor del Grup Municipal del Bloc a l’Ajuntament d’Ontinyent, presenta al Ple de l’ajuntament la següent:

PROPOSICIÓ

El Grup Municipal del Bloc a l’Ajuntament d’Ontinyent considera que la censura practicada per la Presidència de la Diputació de València en retirar diverses fotografies de l’exposició Fragments d’un Any que, organitzada per la Unió de Periodistes Valencians, se celebrava al Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, constituïx un acte completament rebutjable.

Resulta totalment impropi d’una societat democràtica com la valenciana la pervivència de tics de caràcter autoritari que comporten actes de censura i de limitació de la llibertat d’expressió com el que abordem.

És per això que presente la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Que l’Ajuntament d’Ontinyent:

1.- Manifeste el seu rebuig a l’acte de censura que la retirada de les fotografies suposa.

2.- Done suport a la decisió de la Unió de Periodistes Valencians de retirar la totalitat de l’exposició Fragments d’un Any com a mostra de protesta per la censura practicada per la Presidència de la Diputació de València.

3.- Demane al President de la Diputació la rectificació d’un acte de censura d’estes característiques, impropi d’una societat democràtica com la nostra.

4.- Oferisca una sala on poder exposar la mostra completa.

5.- Trasllade l’acord adoptat a la Presidència de la Diputació  de València i a la Unió de Periodistes Valencians.

Ontinyent, 9 de març de 2010.

José A. Pla Ros.

POSTURES DEL BLOC ALS PUNTS MÉS IMPORTANTS AL PLE EXTRAORDINARI DEL 03 DE MARÇ DE 2010.

3.2. MOCIÓ SOBRE DOTACIÓ D’EFECTIUS PER AL QUARTER DE LA GUÀRDIA CIVIL.

Per al BLOC, la seguretat dels ciutadans, es deu quedar al marge de les disputes politiquees, anem a votar favorablement, per raons obvies.

La Guardia Civil té unes compentències diferents a la resta de cossos de seguretat, per l’orografia de la nostra ciutat i la comarca, ajudaria al benestar dels nostres ciutadans. Hi ha que demanar bé a Madri o Valencia els millors serveis per a Ontinyent independentment de qui mane ací o allà , tasca del bons mandatairs sense entrar en guerres pilítiques.

3.3. MOCIÓ SOBRE SUPORT I ADHESIÓ A LA PROBLEMÁTICA DE L’AIGUA A ESPANYA I VALENCIA.

El vot nostre serà favorable, tractanse de la defensa dels interesos valencians. Però aquest govern municipal aporta altra proposta, per a la disputa política PP-PSOE.

Al País Valencia, hi ha un sistema de dos partits omipresents, en escas o nula democràcia interna, en els que prima l’obedència cega a Madrid, per això tants uns com altres diuen una cosa a Valencia, un altra a Murcia i així arreu de l’estat. El BLOC diu si a l’urgència de gran importancia, d’una defensa unitària per aconseguir una bona gestió, estalvi, eficiencia i reutilització de l’aigua a tot l’estat espanyol.

3.5 MOCIO PER A LA COMARCALITZACIÓ.

José A. Pla Ros, portaveu del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ a l’Ajuntament d’Ontinyent, presenta per a la seua inclusió i debat en el Ple la següent Moció

L’article 46 de l’Estatut d’Autonomia valencià de l’any 1982 preveia que “una llei de les Corts Valencianes…. determinarà la divisió comarcal, després de ser consultades les corporacions locals afectades”.

Van passar vint-i-sis anys des de l’aprovació d’aquesta norma bàsica i la llei a què fa referència encara no ha arribat al Parlament Valencià. En la reforma de l’estatut de l’any 2006 es continua proposant una llei de comarcalizació en l’article 65:

1. Una llei de Les Corts, en el marc de la legislació de l’Estat, que haurà de ser aprovada per majoria de dos terços, podrà determinar la divisió comarcal, després de ser consultades les entitats locals afectades.

2. Les Comarques són circumscripcions administratives de la Generalitat i Entitats Locals determinades per l’agrupació de municipis per a la prestació de servicis i gestió d’afers comuns.

3. Les àrees metropolitanes i les agrupacions de comarques seran regulades per Llei de Les Corts aprovada també per majoria de dos terços, després de ser consultades les entitats locals afectades.”

La comarca és, després del municipi, l’espai amb què més fàcilment s’identifiquen els ciutadans i les ciutadanes del nostre país. La divisió comarcal és assumida pels valencians i les valencianes, que coneixen perfectament la comarca a la qual pertanyen i són conscients dels lligams econòmics, administratius, geogràfics i culturals que mantenen amb les valencianes i valencians que viuen en altres poblacions d’eixe mateix espai.

L’estructuració comarcal del territori valencià ha sigut estudiada per historiadors, geògrafs i erudits com Mateu i Llopis, Beüt i Belenguer, Roselló Verger, Joan Soler, Pérez Puchal…. que n’han dissenyat diverses propostes.

Posseïm, doncs, el marc estatutari que legalitza la divisió comarcal, la reflexió científica que la justifica i la predisposició de les ciutadanes i dels ciutadans que hi viuen que la fan viable. Queda només, per tant, la voluntat política de fer-la realitat.

Per tot això presentem la següent proposta:

1.- El Ple de l’Ajuntament d’Ontinyent demana a les Corts que insten al Govern de la Generalitat Valenciana que desenvolupe l’article 46 de l’Estatut d’Autonomia valencià.

2.- El Ple de l’Ajuntament d’Ontinyent demana a les Corts Valencianes que cree una comissió per a l’estudi de l’organització comarcal i elabore un projecte de llei de comarcalització que siga discutit i aprovat pel Parlament Valencià.

3.- Traslladar aquest acord a la Mesa i a tots els grups polítics de les Corts Valencianes.

Ontinyent, 18 de Desembre de 2009

Signat: José A. Pla Ros


3.6 MOCIÓ SOBRE LA UNIVERSITAT.

Per al BLOC, ara o mai, després de 10 anys hi ha que pegar la passa per a la consolidació de la universitat a Ontinyent i a la comarca. Votem a favor.

3.7 MOCIÓ D’IMPLANTACIÓ D’UN SERVEI D’HISENDA I SEGURETAT SOCIAL.

Els efectes de tenir aquestes dues delegacions, hui, esen molt importants, ja son menosr per l’utilització del suport informàtic.

Ja pel 28 d’Octubre de 1999 a proposta del BLOC i aprovat per unaminitat del ple, esent vosté alcadessa (Lina Insa i Rico) ja solicitarem al ministeri una agencia tributaria, en aquells temps haguera esta més mportant i necesaria, però no això, el 18 de Gener de 2008, el BLOC va recuperar la proposta i en aquesta ocasió ni tansevol es va tractar al Ple, essent alcaldessa també vosté, que qüasolitat.

En totes dues propostes contaven amb un estudi previ -que ara no hi son- detallat sobre l’importància económica i demográfica de la ciutat i la comarca. Tot i això, el BLOC donarà suport, perquè tot i que el desenvolupament tecnològic facilita el compliment de les obligacions tributàries a distancia, es cert que aquest procediment no està a l’abast de tots els ciutadans, ni técnicament, ni econòmicament i a més a més, moltes tramitacions que impliquen ciutadans i empreses requereixen la presencia física davant l’administració i tal i conforme al BLOC demanava allà per l’any 1999 el vot serà favorable.

En el mateix sentit, del vot per portar serveis a la capital, no estaria de més reclamr les inversions i infraestructures que depenen de la Generalitat i mai no arriben, així com serveis que depenen d’institucions autonòmiques , exemples com un institut tecnològic sobre la biomasa, el centre investigador de Microsoft que anirà a Torrevella, el pol investigador que està estudiant Wisekey –seguretat informática- de segur es quedarà a Valencia. Les inversions captades per “ Valencian Community Investments” VCI, depenent de la generalitat cap s’ha destinat a Ontinyent.

Aquestes tipus d’inversions si seria un revulsiu per l’económia en aquestos temps, seguint l’exposició de motius de aconseguir més i millors serveis que ens fa el PP.

Com eixim del pou? (Article de R. Beneyto)

El nostre company d’Ontinyent, Rafael Beneyto president del corrent BLOC de Progrés Valencianista, ha publicat recentment a un mitjà de comunicació un interessant article sobre la crisi econòmica.

L’economia valenciana és la que menys ha creixcut l’any 2008 (0,3 %, INE). El servei d’estudis del BBVA preveu creixements negatius per als anys 2009 (-7,2 %) i 2010 (-2 %). La destrucció d’ocupació ha estat de 211.300 persones l’any 2009 (EPA). El número de persones aturades ha augmentat l’any 2009 en 194.400 persones sent la comunitat autònoma líder. Amb esta radiografia podem concloure que l’economia valenciana està al fons del pou. Com podem eixir?

Per a dinamitzar l’activitat i crear ocupació cal capacitat emprenedora i esperit empresarial. Necessitem 25.000 noves empreses per a reduir l’atur a xifres més normals. Durant l’any 2009 la creació de societats mercantils ha estat de quasi 9.000, per tant l’esforç és important però possible. Malgrat que estem en una situació de baixa demanda hi han activitats on podem arriscar-nos creant nous negocis.

L’economia valenciana cal que recupere l’esperit emprenedor que ha estat tan important en el seu desenvolupament i que ara sembla que ha estat oblidat i de vegades malvist. Atenent a les xifres del directori central d’empreses de l’INE, al País Valencià s’han reduït el número d’empreses l’any 2008 en 13.249 (4 %), perdent pes respecte del conjunt estatal. L’evolució de l’especialització productiva valenciana els darrers 10 anys queda reflectit al directori. Des de l’any 1999 fins al 2008, el número d’empreses industrials s’ha reduït en 1.721 i el pes sobre el conjunt de l’Estat passa del 12,87 % fins l’11,97 %. Mentre l’economia valenciana manté un pes superior als sectors d’activitats immobiliàries (12,36 %), serveis personals (12,23 %) i comerç (12,22 %). Queda també reflectit el fort creixement de la construcció, al passar de 26.977 empreses l’any 1999 fins les 45.857 empreses l’any 2008.

Per tot açò l’objectiu haurien d’estar els emprenedors que siguen capaços de crear riquesa amb models de negoci innovadors. Cal recuperar l’empenta per crear novetats, l’imaginació per buscar solucions als problemes actuals, la voluntat d’arriscar per tirar endavant, que tant han caracteritzat l’economia valenciana. Necessitem també una dimensió empresarial òptima per a ser competitius, amb mesures de capitalització estratègica i de recerca de finançament suficient per a les empreses. Serà imprescindible un canvi al paper de l’ICO, utilitzant altres intermediaris que no sols la banca, emitint avals per a mobilitzar el crèdit; substituint les subvencions i acomptes reintegrables per préstecs participatius; i comprometent avals públics i capital risc per a projectes empresarials recolzats pels instituts tecnològics o parcs científics universitaris.

Tenim a favor que disposem de gent per a treballar amb una qualificació adequada, que podem identificar nous motors de creixement que substitueixen altres activitats. Al voltant de les empreses líders en la distribució (Mercadona i Consum) podem desenvolupar l’industria agroalimentaria, la fabricació de productes de neteja i cosmètica, però també activitats de robòtica, logística, etc. Aprofitant el Port de València podem desenvolupar activitats de distribució amb vocació europea. Dels Parcs científics universitaris poden néixer activitats amb un alt contingut d’innovació i tecnologia.

Ara bé, no es tracta d’emprendre una substitució del model industrial, sinó de complementar-lo amb accions decidides que en permetin l’adaptació. Als sectors i clústers tradicionals cal superar el relaxament innovador, el dèficit de formació, la manca d’orientació al mercat i el control de la distribució, l’insuficient inversió en intangibles com marques o disseny i la manca d’internacionalització. La nova indústria valenciana ha d’estar el resultat d’un mix entre la indústria manufacturera i els serveis relacionats amb la producció de les empreses.

Per a fer aquest camí cal un ampli procés de concertació social, perquè sense les aportacions, la participació i el compromís de tota la societat, no es poden dur a terme canvis d’aquesta envergadura. Si a la societat valenciana se li exposa amb claredat la situació i se li proposa un objectiu compartit i ben definit, té capacitat més que suficient per a la innovació i el canvi.

Per la tasca feta fins ara este lideratge no pot assumir-lo el govern valencià, però tampoc el central. Començaren tots dos per negar la situació  de crisi i continuen, també tots dos barallant-se i no distribuint-se la feina. El govern central cal que es centre a les polítiques fiscals i pressupostaries que dinamitzen la demanda en lloc de reduir-la amb la pujada d’impostos o la reducció de les pensions; que aconsegueixca una regulació laboral que estimule la contractació i gestione més eficientment les polítiques passives de subsidi; i finalment que assegure el finançament de l’economia (empreses i famílies). Pel que fa al govern valencià que deixe de queixar-se i culpar al president del govern central i assumixca les seues responsabilitats, que són les polítiques d’oferta i les polítiques actives d’ocupació. Que estimule els emprenedors i una dimensió empresarial òptima per a ser competitius; que regule una política industrial activa i evite el continu tancament d’empreses.

Rafael Beneyto Cabanes
Analista Financer
President del Bloc de Progrés Valencianista

El BLOC demanarà que Ontinyent dispose d’un Centre Universitari

Pep Pla, regidor del BLOC a l’Ajuntament d’Ontinyent, la presentarà al ple perquè ho sol·licite formalment a la Universitat de València

El Bloc proposa que el plenari acorde demanar a la Universitat de València que considere l’actual Extensió Universitària com a Centre Universitari, ‘la qual cosa permetrà consolidar i millorar l’oferta universitària a la nostra ciutat en tots el àmbits pel que fa a consolidació del professorat, recursos didàctics i d’infraestructura’. La proposta coincideix amb les eleccions al rectorat de la universitat. Aquest mateix dimarts, Vicent Soler, candidat a rector, ha visitat les instal·lacions universitàries de la ciutat.

EL BLOC ENCETA UNA CAMPANYA A ONTINYENT PER DEMANAR AL CONSELL AJUDES EFECTIVES I REALS PER A LES ESCOLES DE MÚSICA

El diputat de Compromís, Josep Maria Pañella (BLOC), es reunix amb representants d’escoles de música d’Ontinyent i els presenta totes les esmenes que feren els valencianistes als pressupostos de la Generalitat per ajudar a les societats musicals i a les escoles i que foren rebutjades en la seua totalitat pel PP en les Corts.

Les escoles de música del País Valencià estan en una situació molt preocupant. El diputat del BLOC-Compromís en les Corts Valencianes, Josep Maria Pañella, ha conegut de primera mà la greu crisi que pateixen les escoles de música, condemnades per la Generalitat Valenciana al estar retallada la col·laboració autonòmica en un 35%. La situació és tan sagnant que en algunes escoles els professors han acceptat rebaixar-se el sou i en altres, també es baralla la possibilitat d’augmentar les quotes que paguen els pares perquè els seus fills continuen estudiant música.

Front a esta situació de menyspreu a les societats musicals i a les entitats que formen als músics del futur, el diputat valencianista ha anunciat que des del BLOC s’iniciarà una campanya de presentació de mocions de suport a les escoles de música en tots els ajuntaments on els nacionalistes tenen representació.

El BLOC ha triat Ontinyent “per tindre vora 600 xiquets en les escoles musicals i per ser la Vall d’Albaida la comarca del País Valencià que més bandes té”, segons han destacat el secretari local del BLOC, Josep Antoni Francés i el portaveu del BLOC en la capital de la Vall d’Albaida, Pepe Pla.

L’acció de l’àmbit municipal també es durà a les Corts Valencianes, mitjançant els diputats del grup parlamentari Compromís. De fet, als pressupostos de 2010, els diputats valencianistes presentaren esmenes per incrementar les ajudes a les societats musicals i a les escoles i totes estes foren rebutjades per la majoria absoluta del ple.

Segons Pañella, “no entenem com la consellera de Cultura, Trinidad Miró, em va dir en un ple de les Corts, és a dir, va parlar davant dels representants del poble valencià que sí a totes les reivindicacions dels músics que jo defensava i que, al dia de hui, ha demostrat que no té paraula i que des del Consell prefereixen pagar 4,5 milins d’euros a Lorin Maazel i llevar-li dos milions d’euros a les escoles de música”.

Per al diputat del BLOC, “des del nostre partit i des del nostre grup parlamentari a les Corts anem a defensar les escoles musicals perquè som un poble de música i de músics i perquè això forma de la nostra manera de ser i de la nostra cultura, de la que mai hem renegat ni renegarem, no com fan altres”.